VI FÖRSTÄRKER DITT PROJEKT MED
LEDARRESURSER INOM INFRASTRUKTUR

InfraPartner är ett medarbetarägt företag som erbjuder tekniskt kunniga och kvalificerade ledarresurser för infrastrukturprojekt med fokus på järnväg och anläggning.

Vi förstärker beställarorganisationer med projektledare, projekteringsledare, produktionsledare, besiktningsmän och andra specialister.

Alla är handplockade för sina djupa tekniska och praktiska kunskaper och breda erfarenhet inom alla faser i projekten. Tillsammans har vi flera hundra års praktisk erfarenhet av stora och små infrastrukturprojekt.

 

VÅRA TJÄNSTER

Infrastrukturprojekt blir allt mer komplexa både tekniskt och affärsmässigt. Kraven på beställaren ökar både i planerings-, upphandlings- och genomförandeskedet.

Det är här vi kommer in i bilden.

Vi tillhandahåller de ledarfunktioner som både stora, komplexa och mindre projekt behöver idag. Vi bemannar våra kunders organisationer med ledarroller som projektledare, projekteringsledare, produktionsledare till specialisttjänster för byggprojektens olika skeden.

TJÄNSTER >

c1

 

VÅRA PROJEKT

InfraPartner är en etablerad aktör i branschen. Vi har samlat på oss stor erfarenhet inom ledarskap och teknik genom våra uppdrag – stora som små.

Vår styrka ligger i vår gedigna kompetens och praktiska erfarenhet. InfraPartners varumärke bygger på att vara ett efterfrågat företag som ständigt levererar.

Våra primära uppdragsgivare är Trafikverket och Stockholms Läns Landsting. Citybanan, Förbifart Stockholm, Mälarbanan och tunnelbanans utbyggnad är några av våra aktuella projekt.

PROJEKT >

 

 

VI ÄR INFRAPARTNER

InfraPartner är ett medarbetarägt konsultföretag med gemensamt och lika ägande.

Vi handplockar varje medarbetare/delägare utifrån ledarskapsförmåga, kompetens och erfarenhet. Våra medarbetare har både en individuell kompetens och en sammanlagd lång erfarenhet av järnväg och anläggning från planeringsskedet till driftskedet och hela byggskedet däremellan.

Vi har kompetensen för att lösa frågor kring allt från tekniska lösningar och kostnadsstyrning till omvärldsbevakning och juridiska utmaningar i kontrakten.

OM OSS >