Varbergstunneln – Trafikverket

Projektledning

Varbergstunneln är en del i dubbelspårsutbyggnaden av hela Västkustbanan. Västkustbanan går mellan Göteborg och Malmö och är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelse. Den nya sträckningen kommer att gå i en tre kilometer lång tunnel under Varberg.

I projektet ingår även en ny station med nedsänkta plattformar norr om den nuvarande stationen.

Beräknas vara färdigställt 2024

Mer om Varbergstunneln hos Trafikverket