Spårvägcity – SLL

Projekteringsledning

Spårväg City går i linjetrafik idag i Stockholms innerstad mellan Kungsträdgården och Waldemarsudde på Djurgården. Landstinget planerar att bygga ut Spårväg City mot Norra Djurgårdsstaden i Frihamns- och Värtahamnsområdet och binda ihop den med Lidingöbanan. Det blir därmed möjligt att utan byten resa från Gåshaga brygga på Lidingö in till Sergels torg/T-Centralen.

Landstingsfullmäktige har skjutit upp den fortsatta utbyggnaden av Spårväg City till efter år 2019 och just nu pågår förlängning av spårvägen från Hamngatan till Klarabergsgatan samt tillgänglighetsanpassning av spårvägslinjen.

Mer om Spårväg City hos Stockholms Läns Landsting