Roslagsbanan – SLL

Besiktning

Roslagsbanan genomgår en ombyggnad för att förstärka kapaciteten, göra trafiken mindre störningskänslig, mer punktlig och öka turtätheten. Bland åtgärderna finns dubbelspårsutbyggnad på flera sträckor i Täby, Vallentuna och Österåker samt upprustning av stationer och vagnar. Nya tåg ska köpas in och en ny depå ska byggas i Vallentuna.

Fokus ligger även på ökad säkerhet och förbättrad boendemiljö längs banan genom byggandet av fler planskilda korsningar och ett flertal säkerhets-, signal- och bullerdämpande åtgärder.

Beräknas vara färdigställt 2018

Mer om Roslagsbanan hos Stockholms Läns Landsting