Förbifart Stockholm – Trafikverket

Projektledning / Övrigt

Förbifart Stockholm är ny planerad motorvägsförbindelse och ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Den nya sträckningen för E4 väster om Stockholm knyter samman de södra med de norra länsdelarna utan att passera via Essingeleden eller innerstaden. Det minskar trafiksystemets känslighet för störningar, i och runt Stockholm.

Den nya motorvägsleden blir 21 km lång, varav drygt 18 km går i en tunnel. Restiden för hela sträckan beräknas bli ca 15 minuter.

Beräknas vara färdigställt 2025

Mer om Förbifart Stockholm hos Trafikverket