Citybanan – Trafikverket

Projektledning / Projekteringsledning / Produktionsledning

Citybanan är en sex kilometer lång tvåspårig pendeltågstunnel under Stockholms innerstad. I projektet ingår två nya underjordiska stationer vid Odenplan och T-centralen samt en 1,4 kilometer lång järnvägsbro i Årstaberg.

Den nya förbindelsen fördubblar spårkapaciteten genom Stockholms centrala delar och ger pendeltågen två egna separata spår i tunnel skiljd från övrig tågtrafik genom centrala Stockholm. Detta ökar turtätheten och punktligheten både för länets pendeltågstrafik och tågtrafiken genom Stockholm.

Beräknas vara färdigställt 2017

Mer om Citybanan hos Trafikverket