Norsborgsdepån – SLL

Produktionsledning

En ny tunnelbanedepå håller på att ta form i berget under Eriksbergsåsen i Norsborg. Här ska det bli plats för uppställning, rangering och service av 17 tunnelbanetåg. Förutom tre uppställningstunnlar i depån görs det också plats för en fullskalig automatisk tågtvätt, en verkstad med fem verkstadsplatser samt en saneringshall för borttagning av klotter.

Norsborgsdepån ingår i projektet för Röda linjens uppgradering som även innefattar ett nytt signalsystem och inköp av nya vagnar.

Beräknas vara färdigställt 2017

Mer om Norsborgsdepån hos Stockholms Läns Landsting