Mälarbanan – Trafikverket

Projekteringsledning

Järnvägen mellan Kallhäll och Tomteboda byggs ut. Både fjärrtåg och pendeltåg trafikerar banans två spår vilket innebär att långa köer skapas bakom lokaltågen när de stannar vid varje station. Genom att bygga ut dagens två till fyra spår kommer fjärrtåg och andra tåg att kunna köra om pendeltågen på de yttre spåren.

Målet är att minska trängseln och förseningarna samt fördubbla kapaciteten. Flera nya pendeltågsstationer med bra anslutning till buss och tunnelbana byggs i Kallhäll, Sundbyberg och Barkarby.

Beräknas vara färdigställt 2025

Mer om Mälarbanan hos Trafikverket