Hjärtat i företaget

Delägarskap

Det är viktigt för oss att alla medarbetare är delägare i företaget. Ett gemensamt och lika ägande skapar ett starkt engagemang som vi tror är grunden för vår framgång. Vår ambition är att tillsammans utveckla ett dynamiskt och lärande företag där alla delar ömsesidigt respekt, engagemang och stolthet för varandra och företaget. Vi tar tillvara på den samlade kompetensen i företaget och sätter upp gemensamma mål för kontinuerlig kompetensutveckling.

Detta gör vi inte bara för att kunna erbjuda bästa resultat och kvalitet till våra kunder utan för att vi ska utveckla och utvecklas.

Våra medarbetare har en kombinerad praktisk och teknisk kompetens och ett brett nätverk. Alla är handplockade för sin kvalitetssäkrade kompetens och långa erfarenhet. Tillsammans har vi flera hundra års samlad erfarenhet att ösa ur.

 

Hjärtat i företaget

Medarbetare

 

Hjärtat i företaget

Samarbetspartners

I projekt där beställaren av olika anledningar inte har möjlighet att anlita enmanskonsulter kan vi kliva in och vara garant för kvalitet och långsiktighet. Vi jobbar med samarbetspartners som är noga utvalda och som lever upp till våra krav på hög kvalitet. Vi hjälper även andra inom branschen att starta eget.

InfraPartner har tagit fram tjänster som underlättar att driva eget företag samtidigt som man får ta del av vår gemenskap, kompetensutveckling och vårt nätverk. Vi hjälper till att hitta uppdrag och ser samtidigt till att våra uppdragsgivare får exakt den specialisthjälp de söker.

 

Hjärtat i företaget

Organisation

InfraPartner bildades 2005 i syfte att erbjuda projekt- och byggledningstjänster inom järnväg och anläggning.
InfraPartner är organiserad som en koncern med ett holdingbolag och ett rörelsedrivande bolag. Vårt moderbolag,
i vilket alla är delägare, heter InfraPartner Holding AB. Båda företagen har en gemensam ledning och styrelse.
Delägarna är anställda i InfraPartner AB, och det är här som konsultverksamheten bedrivs.

 LEDNING

Marcus Sundberg
VD

Ulrika Hamberg
Vice VD

STYRELSE

Christer Marmbrandt
Ordförande

Håkan Eriksson
Ledamot – extern

Anna Berge
Ledamot – intern