Mikael Pettersson

 Mikael P
Inriktning
Bygg- och produktionsledning inom mark och anläggning. Erfarenhet från både entreprenör – och beställarsidan. Har arbetat på Stockholms Lokalbanor, VA-projekt och senaste åren med ombyggnation av flygplansytor på Bromma flygplats.

Bakgrund
Född och uppvuxen utanför Stockholm. Lantbrukarson som tidigt startade eget företag inom anläggning och åkeri. Efter några år som platschef på AB Frijo sökte jag mig till beställarsidan och landade hos InfraPartner.

Tror på: Att vara positiv – det smittar av sig!

Vill helst jobba med: Personer som kompletterar varandra
E-post: mikael.pettersson@infrapartner.se
Telefon: