Svealandsbanan – Trafikverket

Övrigt

Svealandsbanan byggs ut med cirka 7,5 kilometer dubbelspår på sträckan Strängnäs–Härad. Idag är enkelspåren en flaskhals i och med att turtätheten fördubblats på Svealandsbanan. Med dubbelspår kommer man att kunna erbjuda mer punktliga avgångar och införa regelbunden halvtimmestrafik med möjlighet att sätta in extratåg under rusningstid.

Utbyggnaden av Svealandsbanan kommer att kopplas till Citybanan i Stockholm vilket ger förutsättningar att fler tåg kan trafikera sträckan Eskilstuna – Stockholm.

Beräknas vara färdigställt 2018

Mer om Svealandsbanan hos Trafikverket