Ostlänken – Trafikverket

Projekteringsledning

Ostlänken, en dubbelspårig järnväg, planeras gå från Stockholm längs södra stambanan i Södermanland och Östergötland. Ostlänken är en sträcka på cirka 150 kilometer järnväg och kommer att innefatta 200 broar och 20 kilometer tunnlar. Fyra nya stationer planeras längs sträckan, bland annat vid Skavsta flygplats och i Vagnhärad.

Det kommer att vara möjligt att trafikera denna sträcka med tåg som går uppemot 320 kilometer i timmen. Ostlänken blir också en del av en framtida höghastighetsjärnväg från Stockholm via Jönköping till Göteborg (Götalandsbanan) eller till Malmö/Köpenhamn (Europabanan).

Ostlänken beräknas vara färdigställd 2028

Mer om Ostlänken hos Trafikverket